Facebook

Основно училище "Гео Милев" - град Пловдив

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕО МИЛЕВ” е основано през 1900 година, недвижима културна ценност с местно значение, част от Архитектурно-исторически резерват „Старинен Пловдив“.  Много известни личности са завършили прогимназията, известна на пловдивчани като "Маразлията". Днес училището е базово за обучение на студенти от ПУ"П.Хилендарски" по бакалавърска програма "Специална педагогика" и магистърска програма "Комуникативни нарушения",в която се обучават наши и чуждестранни студенти.  Училището работи по много европейски и национални  проекти : Проект „Твоят час“ с участие на 11 групи, Проект "Нов шанс за успех-ограмотяване на възрастни" с 2 групи възрастни ученици, Проект "Народните будители и аз", Проект „Модернизация на учебния процес в общинските училища“, Проект „Частици от Пловдив“. Училището е активен партньор на фондация "Заедно в час". За четири години в ОУ "Гео Милев" - Пловдив са намерили своята професионална реализация 8 млади специалисти от програмата.  

Сега тук се обучават деца в подготвителни групи от 5 и 6 годишни до 7 клас.

 22 високо квалифицирани педагогически специалисти, от които 7 млади учители, полагат много грижи за обучението и образованието на своите ученици.

 

    С постановление № 472/09.07.2018г. на МС, ОУ "Гео Милев"- гр. Пловдив е определено  като "Иновативно училище за учебната 2018/2019г. " с иновативен четиригодишен проект "Уча се като играя- гледам, правя и мечтая!"

  

Актуални новини
Няма изображение

Търсим учител по История и цивилизация по проект "Нов шанс за успех"

Изисквания: Образование - Висше, ОКС "Бакалавър" , квалификация "Учител по
Европейски ден на спорта в училище - ОУ Гео Милев - Пловдив

Европейски ден на спорта в училище

Честването на Европесйкия ден на спорта в училище се проведе на 27.09.2019г. в двора на ОУ "Гео Милев". Бяха
Търсим образователен медиатор по проект "Подкрепа за успех"  - ОУ Гео Милев - Пловдив

Търсим образователен медиатор по проект "Подкрепа за успех"

Срок за подаване на документи: 27.09.2019 г. Изискване към длъжността: Владеене на майчиния език/майчините
История
Училищен екип
Проекти
Програма