Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Проект "С грижа за всеки ученик" - приключил проект

       Проект "С грижа за всеки ученик" стартира успешно в края на месец септември 2014 година и е с продължителност една учебна година.

 

       Целта на проекта е да се осигури допълнително обучение на деца билингви по български език и литература за подготвителните групи, а за горен курс се предоставя възможност за допълнително обучние и по математика.

 

       С участието си в този проект ОУ"Гео Милев" цели да предостави възможност на своите ученици по-бързо да преодолят езиковата бариера в своето обучението и активно да се включат в образователния процес. Да се справят успешно с покриването на държавните образователни изисквания по български език и математика.

 

       В проект "С грижа за всеки ученик" са включени ученици от двете подготвителни групи в ОУ"Гео Милев", които получават допълнително обучение по БЕЛ, както и учениците от 7 и 8 клас, които получават индивидуално обучение по БЕЛ и по математика.

История
Проекти
Програма