Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Бюджет за 2021, 2022, 2023, 2024 година

Прикачени документи

БЮДЖЕТ 2021.pdf
Изпълнение на бюджет за I трим.-2021.pdf
Отчет II-ро тримсечие 2021.pdf
Отчет на изпълнение на бюджета трето тримсечие 2021 г..pdf
Отчет на изпълнение на бюджета трето тримсечие 2021 г..pdf
Отчет IV-то тремесечие на 2021 г. за изпълнение на бюджета (1).pdf
Отчет IV-то тремесечие на 2021 г. за изпълнение на бюджета (1).pdf
Отчет I-во тримесечие 2022 година
Отчет за разхода на бюджета за II-ро тримесечие 2022 г (1).pdf
БЮДЖЕТ 2022.pdf
Отчет за разхода на бюджета за III-то тримесечие 2022 г.pdf.pdf
Отчет за разхода на бюджета за IV-то тримесечие 2022 г.pdf.pdf.pdf
Отчет на разхода за I-во тримесечие на 2023 г..pdf
Отчети II-ро тримесечие за изпълнение на бюджет на ОУ Гео Милев.pdf
Отчети II-ро тримесечие за изпълнение на бюджет на ОУ Гео Милев.pdf
Изпълнение на бюджета за III-то тримесечие на 2023 г._000012.pdf
Отчет за изпълнение на бюджета IV-то тримесечие на 2023 г..pdf
Утвърден бюджет 2024 г..pdf
Очет за изпълнение на бюджета I тримесечие на 2024 г. (1).pdf