Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Информация за организация на учебния процес - II срок

15.03.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V - VIIклас - ОРЕС


16.03.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V - VII клас - ОРЕС


17.03.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V - VII клас - ОРЕС


18.03.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V - VII клас - ОРЕС


19.03.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V - VII клас - ОРЕС


22.03.2021г. - 31.03.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Всички ученици от I до VII - ОРЕС


01.04.2021г. - 02.04.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Всички ученици от I до VII - ОРЕС


От 12.04.2021 г. Всички класове присъствено обучение.