Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Информация за организация на учебния процес

12.11.2020г. Информация за провеждане на учебният процес : 

- Ученици от I до V клас - присъствено обучение

- Ученици от VI и VII клас - ОРЕС


13.11.2020г. Информация за провеждане на учебният процес : 

- Ученици от I клас - присъствено обучение

- Ученици от II до IV клас - ОРЕС

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


16.11.2020г. Информация за провеждане на учебният процес : 

- Ученици от I клас - присъствено обучение

- Ученици от II до IV клас - ОРЕС

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


17.11.2020г. Информация за провеждане на учебният процес : 

- Ученици от I клас - присъствено обучение

- Ученици от II до IV клас - ОРЕС

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


18.11.2020г. Информация за провеждане на учебният процес : 

- Ученици от I клас - присъствено обучение

- Ученици от II до IV клас - ОРЕС

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


19.11.2020г. Информация за провеждане на учебният процес : 

- Ученици от I клас - присъствено обучение

- Ученици от II до IV клас - ОРЕС

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


20.11.2020г. Информация за провеждане на учебният процес : 

- Ученици от I клас - присъствено обучение

- Ученици от II до IV клас - ОРЕС

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


23.11.2020г. Информация за провеждане на учебният процес : 

- Ученици от I клас - присъствено обучение

- Ученици от II до V клас - ОРЕС

- Ученици от VI до VII клас - присъствено обучение


24.11.2020г. Информация за провеждане на учебният процес : 

- Ученици от I клас - присъствено обучение

- Ученици от II до IV клас - ОРЕС

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


25.11.2020г. Информация за провеждане на учебният процес : 

- Ученици от I клас - присъствено обучение

- Ученици от II до IV клас - ОРЕС

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


26.11.2020г. Информация за провеждане на учебният процес : 

- Ученици от I клас - присъствено обучение

- Ученици от II до IV клас - ОРЕС

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


27.11.2020г. Информация за провеждане на учебният процес : 

- Ученици от I до IV клас - присъствено обучение

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


30.11-21.12.2020г. включително

всички ученици от ОУ "Гео Милев" - ОРЕС


04.01.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


05.01.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


06.01.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


07.01.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


08.01.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


11.01.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


12.01.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


13.01.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


14.01.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


15.01.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


18.01.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


19.01.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


20.01.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


21.01.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


22.01.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


25.01.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


26.01.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


27.01.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


28.01.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


29.01.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


01.02.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


02.02.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


03.02.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V и VI клас - ОРЕС


04.02.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V и VI клас - ОРЕС


05.02.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V и VI клас - ОРЕС


08.02.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V и VI клас - ОРЕС


09.02.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V и VI клас - ОРЕС


10.02.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V и VI клас - ОРЕС


11.02.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V и VI клас - ОРЕС


12.02.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V и VI клас - ОРЕС


15.02.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V и VI клас - ОРЕС


От 16.02.2021 г. Всички класове присъствено обучение.

 

Прикачени документи

разписание часове при ОРЕС.pdf