Facebook
Основно училище "Гео Милев" - град Пловдив
Основно меню

Информация за организация на учебния процес

12.11.2020г. Информация за провеждане на учебният процес : 

- Ученици от I до V клас - присъствено обучение

- Ученици от VI и VII клас - ОРЕС


13.11.2020г. Информация за провеждане на учебният процес : 

- Ученици от I клас - присъствено обучение

- Ученици от II до IV клас - ОРЕС

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


16.11.2020г. Информация за провеждане на учебният процес : 

- Ученици от I клас - присъствено обучение

- Ученици от II до IV клас - ОРЕС

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


17.11.2020г. Информация за провеждане на учебният процес : 

- Ученици от I клас - присъствено обучение

- Ученици от II до IV клас - ОРЕС

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


18.11.2020г. Информация за провеждане на учебният процес : 

- Ученици от I клас - присъствено обучение

- Ученици от II до IV клас - ОРЕС

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


19.11.2020г. Информация за провеждане на учебният процес : 

- Ученици от I клас - присъствено обучение

- Ученици от II до IV клас - ОРЕС

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


20.11.2020г. Информация за провеждане на учебният процес : 

- Ученици от I клас - присъствено обучение

- Ученици от II до IV клас - ОРЕС

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


23.11.2020г. Информация за провеждане на учебният процес : 

- Ученици от I клас - присъствено обучение

- Ученици от II до V клас - ОРЕС

- Ученици от VI до VII клас - присъствено обучение


24.11.2020г. Информация за провеждане на учебният процес : 

- Ученици от I клас - присъствено обучение

- Ученици от II до IV клас - ОРЕС

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


25.11.2020г. Информация за провеждане на учебният процес : 

- Ученици от I клас - присъствено обучение

- Ученици от II до IV клас - ОРЕС

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


26.11.2020г. Информация за провеждане на учебният процес : 

- Ученици от I клас - присъствено обучение

- Ученици от II до IV клас - ОРЕС

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


27.11.2020г. Информация за провеждане на учебният процес : 

- Ученици от I до IV клас - присъствено обучение

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


30.11-21.12.2020г. включително

всички ученици от ОУ "Гео Милев" - ОРЕС


04.01.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


05.01.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


06.01.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


07.01.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


08.01.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС


11.01.2021г. Информация за провеждане на учебният процес :

- Ученици от V до VII клас - ОРЕС