Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

ТЕКУЩИ - разписания и учебни планове, програми, графици, отчети

ГРАФИЦИ I срок

График за косултациите по учебни предмети за I-ви срок

График на писмените изпитвания за I-ви срок

 

ГРАФИЦИ II-ри срок

График за час на класният ръководител и на учители ГЦОУД

График за контролните и класни работи в Начален етап и Прогимназиален етап

График за консултации на учители по учебни предмети

 

П Л А Н БД П 2021_ 2022.docx

 

Прикачени документи

График за дежурствата на учителите през II учебен срок на учебната 2019/2020 година
График за провеждане на II час на класния ръководител за II учебен срок на учебната 2019/2020 година
График за консултациите по учебни предмети през II учебен срок на учебната 2019/2020 година
График на обхвата на учениците от ГЦДО за II учебен срок на учебната 2019/2020 година
План за безопасност на движението
Отчет IV-то тремесечие на 2021 г. за изпълнение на бюджета (1).pdf
Отчет I-во тримесечие 2022
УУП-1 клас01022022.pdf
УУП-2 клас02022022.pdf
УУП-3 клас02022022.pdf
УУП-4 клас02022022.pdf
УУП-5 клас02022022.pdf
УУП-6 клас02022022.pdf
УУП-7 клас02022022.pdf
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ - за сайта (1).docx
Отчет за разхода на бюджета за II-ро тримесечие 2022 г.pdf
БЮДЖЕТ 2022.pdf
grafik_dejnosti_priem_1_klas_2023_за_публикуване (1).pdf
Неучебни дни
Отчет на разхода за I-во тримесечие на 2023 г..pdf
Отчети II-ро тримесечие за изпълнение на бюджет на ОУ Гео Милев.pdf
Инструктажи.docx.pdf
План на ПС 2023 24.pdf
ПДУ 2023 24.pdf
Изпълнение на бюджета за III-то тримесечие на 2023 г._000012.pdf
План - програма за действие за 2023г. за БДП.pdf
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО -2021-2022.docx.pdf
ГОДИШЕН ПЛАН_2023-2024.doc (1).pdf
ОУ-Гео-Милев-Стратегия-за-усвояване-на-книжовния-български-език 2024.docx.pdf
БДП ГРАФИК 2023-2024 I срок.docx.pdf
Гарфик-консултации-2023 - 2024 I срок.docx.pdf
План - програма за действие за 2023г. за БДП (1).pdf
Дневно разписание.pdf
разписание часове при ОРЕС.pdf
разписание часове при ОРЕС (1).pdf
Неучебни дни 2024 г..pdf
Междусрочна ваканция.pdf
Седмично1.2.pdf
Седмично разписание АSC.pdf
Седмично разписание на групите ЦОУД - 5 - 7 клас за 2-ри срок.pdf