Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

ТЕКУЩИ - разписания и учебни планове, заповеди, програми, графици, отчети

ГРАФИЦИ I срок

График за косултациите по учебни предмети за I-ви срок на Учебната 2020/2021 година.

График на писмените изпитвания за I-ви срок на Учебната 2020/2021 година.

 

ГРАФИЦИ II-ри срок

График за час на класният ръководител и на учители ГЦОУД за II-ри срок на Учебната 2020/2021

График за контролните и класни работи в Начален етап и Прогимназиален етап за II-ри срок на Учебната 2020/2021

График за консултации на учители по учебни предмети за II-ри срок на Учебната 2020/2021

 

П Л А Н БД П 2021_ 2022.docx

 

Прикачени документи

График за дежурствата на учителите през II учебен срок на учебната 2019/2020 година
График за провеждане на II час на класния ръководител за II учебен срок на учебната 2019/2020 година
График за консултациите по учебни предмети през II учебен срок на учебната 2019/2020 година
График на обхвата на учениците от ГЦДО за II учебен срок на учебната 2019/2020 година
План за безопасност на движението
Отчет IV-то тремесечие на 2021 г. за изпълнение на бюджета (1).pdf
Отчет I-во тримесечие 2022
УУП-1 клас01022022.pdf
УУП-2 клас02022022.pdf
УУП-3 клас02022022.pdf
УУП-4 клас02022022.pdf
УУП-5 клас02022022.pdf
УУП-6 клас02022022.pdf
УУП-7 клас02022022.pdf
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ - за сайта (1).docx
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ - за сайта.docx
Отчет за разхода на бюджета за II-ро тримесечие 2022 г.pdf
БЮДЖЕТ 2022.pdf
grafik_dejnosti_priem_1_klas_2023_за_публикуване (1).pdf
Неучебни дни
Отчет на разхода за I-во тримесечие на 2023 г..pdf
Отчети II-ро тримесечие за изпълнение на бюджет на ОУ Гео Милев.pdf
Инструктажи.docx.pdf
План на ПС 2023 24.pdf
ПДУ 2023 24.pdf