Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

ТЕКУЩИ - разписания и учебни планове, заповеди, програми, графици, отчети

ГРАФИЦИ I срок

График за косултациите по учебни предмети за I-ви срок на Учебната 2020/2021 година.

График на писмените изпитвания за I-ви срок на Учебната 2020/2021 година.

 

ГРАФИЦИ II-ри срок

График за час на класният ръководител и на учители ГЦОУД за II-ри срок на Учебната 2020/2021

График за контролните и класни работи в Начален етап и Прогимназиален етап за II-ри срок на Учебната 2020/2021

График за консултации на учители по учебни предмети за II-ри срок на Учебната 2020/2021

 

П Л А Н БД П 2021_ 2022.docx