Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ГЕО МИЛЕВ” - Пловдив

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОУ „ГЕО МИЛЕВ” - ПЛОВДИВ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ към Стратегията за развитие на ОУ „Гео Милев” гр. Пловдив за периода 2020 - 2024 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище

ГОДИШЕН ПЛАН на ОУ “ГЕО МИЛЕВ’’ за учебната 2020-2021 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

П Л А Н БД П 2021_ 2022.docx

 

Прикачени документи

Отчет IV-то тремесечие на 2021 г. за изпълнение на бюджета (1).pdf
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ - за сайта (1).docx
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ - за сайта.docx
План-за-действие-при-усложнени-зимни-условия (1).docx.pdf
План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище.pdf
ПДУ 2022 23.pdf
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвими групи 2022-2023 г (1).pdf
_Механизъм-отсъствия.docx.pdf
_ПВТР-2022_23.pdf
2022_2023 ЦОУД 1-4, 5-7 клас.docx.pdf
План БДП ОУ 'ГЕО МИЛЕВ' 2023.docx.pdf
План на ПС 2022 23.pdf
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвими групи 2022-2023 г (1).pdf
Plan_deinost_komisiq_pojarna_bezopasnost (1).pdf
Стратегия за намаляване на отсъствията 22 23.pdf
Стратегия 2021-25 ОУ,,Гео Милев' окончателен (1).pdf
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ - за сайта (2).docx
БЮДЖЕТ 2022 (2).pdf
Plan_deinost_komisiq_pojarna_bezopasnost (1).pdf
План-за-действие-при-усложнени-зимни-условия (1).docx.pdf
План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище.pdf
ПДУ 2022 23.pdf
_Механизъм-отсъствия.docx.pdf
_ПВТР-2022_23.pdf
2022_2023 ЦОУД 1-4, 5-7 клас.docx.pdf
План БДП ОУ 'ГЕО МИЛЕВ' 2023.docx.pdf
План на ПС 2022 23.pdf
Стратегия за намаляване на отсъствията 22 23.pdf
Стратегия 2021-25 ОУ,,Гео Милев' окончателен (1).pdf
БЮДЖЕТ 2022 (2).pdf
Plan_deinost_komisiq_pojarna_bezopasnost (1).pdf
_ПВТР-2022_23.pdf
План-за-действие-при-усложнени-зимни-условия (1).docx.pdf
План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище.pdf
ПДУ 2022 23.pdf
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвими групи 2022-2023 г (1).pdf
_ПВТР-2022_23.pdf
2022_2023 ЦОУД 1-4, 5-7 клас.docx.pdf
План БДП ОУ 'ГЕО МИЛЕВ' 2023.docx.pdf
План на ПС 2022 23.pdf
Plan_deinost_komisiq_pojarna_bezopasnost (1).pdf
Стратегия за намаляване на отсъствията 22 23.pdf
Стратегия 2021-25 ОУ,,Гео Милев' окончателен (1).pdf
Стратегия 2021-25 ОУ,,Гео Милев' окончателен (1) (1).pdf
БЮДЖЕТ 2022 (2).pdf
Plan_deinost_komisiq_pojarna_bezopasnost (1).pdf
_ПВТР-2022_23.pdf
План-за-действие-при-усложнени-зимни-условия (1).docx.pdf
План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище.pdf
ПДУ 2022 23.pdf
_ПВТР-2022_23.pdf
2022_2023 ЦОУД 1-4, 5-7 клас.docx.pdf
План БДП ОУ 'ГЕО МИЛЕВ' 2023.docx.pdf
План на ПС 2022 23.pdf
Стратегия за намаляване на отсъствията 22 23.pdf
Стратегия 2021-25 ОУ,,Гео Милев' окончателен (1).pdf
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ - за сайта (2).docx
БЮДЖЕТ 2022 (2).pdf
Plan_deinost_komisiq_pojarna_bezopasnost (1).pdf
etichen_kodeks.pdf
CCF30032023.pdf
Неучебни дни
Инструктажи.docx.pdf
План на ПС 2023 24.pdf
ПДУ 2023 24.pdf
Дневно разписание.pdf
Дневно разписание.pdf
разписание часове при ОРЕС (2).pdf
Неучебни дни 2024 г..pdf
Междусрочна ваканция.pdf