Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ГЕО МИЛЕВ” - Пловдив

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОУ „ГЕО МИЛЕВ” - ПЛОВДИВ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ към Стратегията за развитие на ОУ „Гео Милев” гр. Пловдив за периода 2020 - 2024 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище

ГОДИШЕН ПЛАН на ОУ “ГЕО МИЛЕВ’’ за учебната 2020-2021 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

П Л А Н БД П 2021_ 2022.docx

 

Прикачени документи

Отчет IV-то тремесечие на 2021 г. за изпълнение на бюджета (1).pdf
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ - за сайта (1).docx
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ - за сайта.docx
План-за-действие-при-усложнени-зимни-условия (1).docx.pdf
План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище.pdf
ПДУ 2022 23.pdf
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвими групи 2022-2023 г (1).pdf
_Механизъм-отсъствия.docx.pdf
_ПВТР-2022_23.pdf
2022_2023 ЦОУД 1-4, 5-7 клас.docx.pdf
План БДП ОУ 'ГЕО МИЛЕВ' 2023.docx.pdf
План на ПС 2022 23.pdf
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвими групи 2022-2023 г (1).pdf
Plan_deinost_komisiq_pojarna_bezopasnost (1).pdf
Стратегия за намаляване на отсъствията 22 23.pdf
Стратегия 2021-25 ОУ,,Гео Милев' окончателен (1).pdf
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ - за сайта (2).docx
БЮДЖЕТ 2022 (2).pdf
Plan_deinost_komisiq_pojarna_bezopasnost (1).pdf
План-за-действие-при-усложнени-зимни-условия (1).docx.pdf
План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище.pdf
ПДУ 2022 23.pdf
_Механизъм-отсъствия.docx.pdf
_ПВТР-2022_23.pdf
2022_2023 ЦОУД 1-4, 5-7 клас.docx.pdf
План БДП ОУ 'ГЕО МИЛЕВ' 2023.docx.pdf
План на ПС 2022 23.pdf
Стратегия за намаляване на отсъствията 22 23.pdf
Стратегия 2021-25 ОУ,,Гео Милев' окончателен (1).pdf
БЮДЖЕТ 2022 (2).pdf
Plan_deinost_komisiq_pojarna_bezopasnost (1).pdf
_ПВТР-2022_23.pdf
План-за-действие-при-усложнени-зимни-условия (1).docx.pdf
План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище.pdf
ПДУ 2022 23.pdf
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвими групи 2022-2023 г (1).pdf
_ПВТР-2022_23.pdf
2022_2023 ЦОУД 1-4, 5-7 клас.docx.pdf
План БДП ОУ 'ГЕО МИЛЕВ' 2023.docx.pdf
План на ПС 2022 23.pdf
Plan_deinost_komisiq_pojarna_bezopasnost (1).pdf
Стратегия за намаляване на отсъствията 22 23.pdf
Стратегия 2021-25 ОУ,,Гео Милев' окончателен (1).pdf
Стратегия 2021-25 ОУ,,Гео Милев' окончателен (1) (1).pdf
БЮДЖЕТ 2022 (2).pdf
Plan_deinost_komisiq_pojarna_bezopasnost (1).pdf
_ПВТР-2022_23.pdf
План-за-действие-при-усложнени-зимни-условия (1).docx.pdf
План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище.pdf
ПДУ 2022 23.pdf
_ПВТР-2022_23.pdf
2022_2023 ЦОУД 1-4, 5-7 клас.docx.pdf
План БДП ОУ 'ГЕО МИЛЕВ' 2023.docx.pdf
План на ПС 2022 23.pdf
Стратегия за намаляване на отсъствията 22 23.pdf
Стратегия 2021-25 ОУ,,Гео Милев' окончателен (1).pdf
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ - за сайта (2).docx
БЮДЖЕТ 2022 (2).pdf
Plan_deinost_komisiq_pojarna_bezopasnost (1).pdf
etichen_kodeks.pdf
CCF30032023.pdf
Неучебни дни
Инструктажи.docx.pdf
План на ПС 2023 24.pdf
ПДУ 2023 24.pdf
Дневно разписание.pdf
Дневно разписание.pdf
разписание часове при ОРЕС (2).pdf
Неучебни дни 2024 г..pdf
Междусрочна ваканция.pdf
МЕХАНИЗЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА УСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В УЧИЛИЩЕ.pdf
Отчет за изпълнение на бюджета IV-то тримесечие на 2023 г..pdf
Утвърден бюджет 2024 г..pdf
Очет за изпълнение на бюджета I тримесечие на 2024 г. (1).pdf