Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Иновативно училище


 С постановление № 472/09.07.2018г. на МС, ОУ "Гео Милев"- гр. Пловдив е определено  като "Иновативно училище за учебната 2018/2019г. " с иновативен четиригодишен проект "Уча се като играя- гледам, правя и мечтая!"

 

Уча се като играя – гледам, правя и мечтая!Цел на проекта: Целта на иновационното ни предложението е да прилагаме различни методи на преподаване за лесно и достъпно представяне на учебното съдържание. Ще използваме метода “обучение чрез правене”, защото най-добре се запомня и интегрира в личния опит това, което е емоционално натоварено и преживяно. Днес ученето е преживяване. Чрез образователни игри, осигурени от софтуерни продукти, учениците ще усвояват важни понятия от общообразователните предмети. Визуализирането ще спомогне за разбиране и запаметяване на учебните единици. Рисуването е сериозен разговор с останалия свят, а той е интересен извън училищната сграда. Преподаването извън училище ще ангажира и стимулира учениците, ще възпита у тях общочовешки ценности.

 

За целите на иновативната практика са включени двама учители от НЕ и 15 родители. Учителите са в тесен контакт с учениците и са запознати с техните проблем и особености. От тях 40% се справят с учебния материал, 20% срещат затруднения, но покриват минималните изисквания по ДОС. Останалите 40% изпитват сериозни затруднения в усвояването на учебния материал.

 

Какво ще постигнем:

  • Общуване на книжовен български език - Чрез игрите и задачите децата ще общуват на книжовен български език.
  • Математически компетентности и основни компетентности в природните науки и технологиите - чрез използване на нови методики.
  • Дигитална компетентност - Ще събират и анализират информация, представена им с помощта на мултимедийни продукти.
  • Умения за учене - Решаването на задачи в реална среда по време на обучението развива уменията за учене.
  • Културна осъзнатост и творчество – ще допринесат за формиране у тях на естетично мислене и творческо решаване на проблеми.
  • Инициативност и предприемачество - ще помогне на децата да развият умения и нагласи, необходими за пълноценна реализация през ХХІ век.
  • Обществени и граждански компетентности

 

 

РЕЗУЛТАТИ 

 

 

Снимки на иноватвния клас може да видите ТУК

История
Проекти
Програма