Facebook
Основно училище "Гео Милев" - град Пловдив

Ученически клубове - Проект ТВОЯТ ЧАС

      

През учебната 2017/2018 година по проекта са формирани 11 клуба- 4 за занимания по интереси и 7 за подпомагане на обучителните затруднения на учениците.

Занимания по интереси

-Клуб "В света на куклите"- ръководител Милена Данова

-Клуб "Изящни и приложни изкуства" - ръководител Ариса Попечкина

-Клуб "Художествено слово"- ръководител Красимира Златарева

-Клуб "Приказки без край"- ръководител Даниела Крушкова

 

Обучителни затруднения

-Клуб "Българският език"- ръководител Катерина Китова

-Клуб "Забавна математика"- ръководител Виолета Бизюрева

-Клуб " Математиката- лесна и интересна"-ръководител Аргирка Кръстева

-Клуб "Приказен свят в математиката"- ръководител Стоянка Йорданова

-Клуб "Приятел на буквите"- ръководител Светла Василева

-Клуб " Любима математика" - ръководител Милена Колева

-Клуб " Четем и пишем с лекота" - ръководител Атанаска Димитрова

История
Училищен екип
Проекти
Програма