Facebook
Основно училище "Гео Милев" - град Пловдив

Математиката- лесна и интересна

Клуб "Математиката- лесна и интересна" с ръководител Аргирка Кръстева (VIIклас).

Участниците в клуб "Математиката лесна и интересна" по проект "Твоят час", с ръководител госпожа Аргирка Кръстева, подготвиха празник на числото пи - представиха интересна и съдържателна презентация, почерпиха се с пай (Pi), както повелява традицията и меденки под формата на числа. Гости на празника бяха госпожа Генова - заместник директор, госпожа Златарева - педагогически съветник, преподаватели.