Facebook
Основно училище "Гео Милев" - град Пловдив

Клуб Приложно изкуство- Проект УСПЕХ

 

Арт клуб "Приложно изкуство" с ръководител Мариана Мукарева

 

       На 23.03.2015 г. в ОУ "Гео Милев" се откри изложба като представителна изява по проект"Успех" на Арт клуб  "Приложно изкуство".Бяха връчени грамоти на участниците в конкурса по" Блиц рисуване"проведен по– рано на междуклубното парти!

История
Училищен екип
Проекти
Програма