Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

12 март и 13 март 2020 г. - неучебни дни

  Уважаеми ученици, учители и родители,

Информираме Ви, че във връзка с висока заболеваемост от остри респираторни заболявания на територията на област Пловдив, директорът на Регионална здравна инспекция - Пловдив е издал предписаниес изх.№06-22/10.03.2020 г. на основание чл.105, ал.5 от Закона запредучилищното  и училищното образование за удължаване на срока на преустановените учебни занятия до 13.03. 2020 г.

/петък/.

   На училище сме на 16.03.2020 г. в понеделник.

Бъдете здрави!