Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Ден на отворените врати ( 21.03.2016г. )

 

21 МАРТ 2016 г.

Д Е Н Н А О Т В О Р Е Н И Т Е В Р А Т И

П Р О Г Р А МА

8.55ч. Човекът и природата 2 час - кабинет по биология – 5 клас

8.55ч. Български език и литература – 2час – 4 клас – класна стая на 4 клас

8.55ч. Музика – 2час – 6 клас – кабинет по музика

9.50ч. Изобразително изкуство: Тема „Монети, гербове и знамена“ – 2 клас – класна стая на 2 клас в Малка сграда

10.00ч. Български език и литература – 3 час – кабинет по литература

10.30ч. Пролетни дръвчета – занимание по ИИ в ПГ 5 годишни – стая на група „Калинка“

10.30ч. Изработване на звездички – занимание по КТБД в ПГ 6 годишни – стая на група „Слънце“

10.55ч. География и икономика: Тема „ Зона на тропичните пустини“ – 4 час – кабинет по история и география

12.50ч. Математика – 5 час – кабинет по математика

12.50ч. Български език и литература – 5 час – 3 клас – класна стая на 3 клас.

13.50ч. ПИГ 3-4 клас – Маратон на четенето – класна стая на 3 клас

15.20ч.ПИГ 1 клас – Какво знаем за професиите – игротека в Малка сграда

15.20ч. ПИГ 2 клас – Математически игри – игротека в Малка сграда

От 16.30 часа всички родители на бъдещи първокласници ще могат да се запознаят с екипа, който ще поеме техните деца през учебната 2016- 2017 година.