Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Признание за училището ни

Г-жа Анелия Кирова – директор на ОУ „Гео Милев“ – Пловдив беше наградена от министъра на МОН – г-н Красимир Вълчев и г-жа Янка Такева – Председател СБУ към КНСБ на „Четвъртия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците - 2017” на тема „Развиваща и подкрепяща образователна среда – творчество, успеваемост, духовност“, в категорията „„Искам думата” – с есе „Добротата в моя живот”.Г-жа Красимира Маринова Недкова-Златарева, педагогически съветник - ОУ „Гео Милев“ получи специалната награда на Департамента за информация и усъвършенстване на учители за презентацията си  „Десетилетие на сцената – пътят към малките и големите успехи”. ЧЕСТИТО.

Признание за училището ни - Изображение 1Признание за училището ни - Изображение 3Признание за училището ни - Изображение 5