Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!

 ОУ „Гео Милев“ отбеляза Националния празник на България – 140 години от политическото и духовно освобождение на българската държава.

Гости на тържественото честване бяха:

Г- жа Деница Чингарова- заместник кмет на р-н Централен; г-жа Петранка Калоферова- председател на Общински координационен съвет и регионален координатор на Синдиката  на Българските учители -  гр. Пловдив; г- жа Димитрина  Илиева-  главен експерт „ Образование, култура, спорт и младежки дейности“ в р-н Централен; Доц. Кирчо Атанасов –председател на Общински комитет „Васил Левски“; г-н Силви Бакърджиев- главен експерт в отдел „Образование“ към община Пловдив ; г- жа Екатерина Делинова-  Председател на Синдиката на дитекторите към Съюза на Българските учители  на КНСБ и директор на ОУ „Пенчо Славейков“- гр. Пловдив; г- жа Надежда Вълчева-  директор на ОУ „Димитър Димов“- гр. Пловдив;   г-жа Тинка Балабанова- директор на ОУ „Стоян Михайловски“;   г- н  Данаил Варсамов- председател на Обществения съвет;  г-жа Атанаска Димитрова- главен учител на Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващо образование на деца и ученици със СОП; родители и журналисти.

Сред нас бяха и доайени, чиито професионален път в по - голямата си част е преминал в ОУ „Гео Милев“.

Началото на тържеството бе поставено с химна на Република България и тържественото слово на г-жа Анелия Кирова- директор на училището, която припомни историческото значение на датата- 3-ти март. Голяма част от гостите поднесоха приветствия по случай празника, а г-жа Илияна Зъзрова- историк, направи кратък исторически преглед на националноосвободителните  борби  и  апогея им-  3-ти март.

 И тази година, по традиция,  първокласници положиха тържествена клетва да пазят заветите на българските будители и възрожденци.

Инициативата  „Клетва на първокласник“ е първата публична инициация на малкия човек, която поставя основния камък на българската идентичност и единението на българското общество.

Програмата продължи с литературно- музикална композиция

„ България цяла сега нази гледа“, в която взеха участие от най- малките, до най- големите ученици с изпълнение на част от Вазовите стихове и възрожденски песни.

Специално участие в програмата имаха  учениците от СУ „ Любен Каравелов“- специалност Народно пеене.

Тържеството завърши в двора на училището, откъдето три бели гълъба бяха пуснати в небето- символ на СВОБОДА.

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК! - Изображение 1ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК! - Изображение 2ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК! - Изображение 3ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК! - Изображение 4ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК! - Изображение 5