Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Четвърта Регионална конференция на началните учители "Училището - място за деца"

Учители от ОУ "Гео Милев" участваха в Четвърта Регионална конференция на началните учители "Училището - място за деца", която се проведе в гр. Хисаря на 30.03-31.03.2018г. Г-жа Стоянка Йорданова  представи добри практики на тема "Мисловни карти и Питагорова таблица - иновативни методи за работа в мултикултурна среда", а г-жа Милена Колева "Урок по родолюбие" посветен на Левски.

Четвърта Регионална конференция на началните учители "Училището - място за деца" - Изображение 1Четвърта Регионална конференция на началните учители "Училището - място за деца" - Изображение 2Четвърта Регионална конференция на началните учители "Училището - място за деца" - Изображение 3Четвърта Регионална конференция на началните учители "Училището - място за деца" - Изображение 4Четвърта Регионална конференция на началните учители "Училището - място за деца" - Изображение 5