Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Класни читални

Днес на 09.10.2015г. в изпълнение на училищния план за насърчаване и повишаване на грамотността.

 

Днес в училище се обособиха класни читални и локални библиотеки - в класните стаи на 3"а" клас и 4"а" клас и в кабинетите по Български език и литература и История.

Класни читални - Изображение 1Класни читални - Изображение 2Класни читални - Изображение 3Класни читални - Изображение 4Класни читални - Изображение 5