Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Годишно обучение

 

Годишното обучение от плана за квалификационната дейност на ОУ "Гео Милев" се проведе съвместно с колегите от ОУ "Георги Бенковски" на 12 и 13.12.2015г. в хотел "Алегра" - Велинград. През първия ден г-жа Лорета Колева ни запозна с механизма за противодействие на училищния тормор между учениците - добри практики. Вторият ден премина в обмяна на опит и дискусии по конкретни казуси.


Годишно обучение - Изображение 1