Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

График за консултации с училтелите

Основно училище „Гео Милев“– гр. Пловдив

Пловдив, ул. „П. Р. Славейков“№1, тел.032624953, 032624958; email:ou.geomilev@abv.bg

 

ГРАФИК

 

ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ ПО ЧЛ.114 АЛ.1 Т.4 ОТ ППЗНП

 

ЗА I СРОК НА УЧЕБНАТА 2015 / 2016 Г.

 

 

 

 

КЛАС

ПРЕДМЕТ

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ

 

ДЕН ЧАС

 

МЯСТО

 

БЕЛ ЗИП МАТЕМАТИКА ЗИП

I А КЛАС

ІI А КЛАС

III А КЛАС

ІV А КЛАС

БЕЛ

ФРЕНСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА

ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ

ИСТОРИЯ ГЕОГРАФИЯ

ФИЗИКА

ХИМИЯ

БИОЛОГИЯ

МУЗИКА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО

ИЗКУСТВО

ФВСПОРТ

ВЪЗПИТАТЕЛ 1КЛ

ВЪЗПИТАТЕЛ 2-3 ВЪЗПИТАТЕЛ 3-4

 

 

А. КИРОВА В.ЛАЗАРОВА

К. КИТОВА

Е.КУЦЕВА

Н. ВАСИЛЕВА

СВ. ВАСИЛЕВА

В. КОЗЛУДЖОВА

Ю. ВЕЛЕВА

М.ТОДОРОВА

В.БИЗЮРЕВА

В.БИЗЮРЕВА

И.ЗЪЗРОВА

И.ЗЪЗРОВА В.БИЗЮРЕВА

В. АПОСТОЛОВА

В. АПОСТОЛОВА

С. ТЕТЕВЕНСКА

М. МУКАРЕВА

 

А. ГЕОРГИЕВА

М.КОЛЕВА

Д.ПОПОВА

Д.КРУШКОВА

 

 

 

 

СРЯДА 12,30 Ч.

 

ПОНЕД. 13,50 Ч.

СРЯДА 12,30 Ч.

ПЕТЪК 13,30 Ч.

ВТОРНИК 13,30 Ч.

СРЯДА 13,30 Ч.

ВТОРНИК 14,25 Ч.

ВТОРНИК 14,25 Ч.

ЧЕТВЪРТЪК 13,30 Ч.

ЧЕТВЪРТЪК 13,30 Ч.

ВТОРНИК 14,25 Ч.

ПОНЕД. 13,30 Ч.

ПОНЕД. 13,30 Ч.

ПЕТЪК 13,30 Ч.

ЧЕТВЪРТЪК 13,30 Ч

 

ПЕТЪК 13,30 Ч.

СРЯДА 11,00 Ч.

ПОНЕД. 11,00 Ч.

ВТОРНИК 11,00 Ч.

 

 

 

КЛ. СТАЯ I А

КЛ. СТАЯ II А

КЛ. СТАЯ III А

КЛ. СТАЯ IV А

КАБИНЕТ БЕЛ

КАБИНЕТ ЧЕ

КАБ. МАТЕМАТ

КАБ. ФИЗИКА

КАБ. ФИЗИКА

КАБ. ИСТОРИЯ

КАБ. ИСТОРИЯ

КАБ. ФИЗИКА

КАБ.БИОЛОГИЯ

КАБ.БИОЛОГИЯ

КАБ. МУЗИКА

КАБ. ФИЗИКА

 

ФИЗК.САЛОН

КЛ. СТАЯ I А КЛ. СТАЯ II А

КЛ. СТАЯ III А

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА : НАСТОЯЩИЯТ ГРАФИК Е ВАЛИДЕН ЗА І СРОК НА УЧЕБНАТА 2015 / 2016 Г. И Е В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СЕДМИЧНОТО РАЗПИСАНИЕ . ЧАСЪТ ЗА КОНСУЛТАЦИИ Е С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 1 УЧЕБЕН ЧАС.

 

 

ДИРЕКТОР :  АНЕЛИЯ КИРОВА

График за консултации с училтелите - Изображение 1