Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

График за ОРЕС за учениците от V - VII

График по който ще се провежда Обучението в електронна среда от разстояние за учениците от V, VI, VII.