Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

График за връщане към присъствено обучение на учениците от Прогимазиален етап

Заповед РД-10-241/01.02.2021г.

График за възстановяване на присъственото обучение за учениците от 5 до 7 клас от ОУ "Гео Милев":

- от 04.02.2021 г.  до 17.02.2021 г. - присъствено се обучават учениците от VII клас;

- от 18.02.2021г. до 02.03.2021г. - присъствено се обучават учениците от V клас;

- от 04.03.2021г. до 17.03.2021г. - присъствено се обучават учениците от VI клас.