Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

На 19.12.2017г. ОУ "Гео Милев" имаше удоволствието да бъде домакин на работна среща на директорите на училища от област Пловдив, "Иновативни решения в интеркултурното образование в съвременното училище", планирана в Годишния план на РУО

На 19.12.2017г. ОУ "Гео Милев" имаше удоволствието да бъде домакин на работна среща на директорите на училища от област Пловдив, "Иновативни решения в интеркултурното образование в съвременното училище", планирана в Годишния план на РУО - Пловдив. Срещата се откри с изказвания на ст.експерите Силвия Димова, Нели Спасова и Любен Жилков. Г-жа Кирова, директор на ОУ "Гео Милев", представи първата добра практика, като училище-домакин. Практиката ни "Мисловни карти и "Питагорова таблица" – нови иновативни подходи за работа в мултикултурна среда", беше отличена на Втора национална научно-практическа конференция за добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства – гр. Велинград 18-20.10.2017г. Втората ни добра практика представи г-жа Милена Колева, старши учител в училище. "Урок по родолюбие" реализиран в IV А клас, развълнува присъстващите. Директорите, които коментираха практиката я намериха за изключително подходяща за интеграцията на учениците от етническите малцинства.
Много позитиви донесе на публиката практиката на колегите от ОУ "Георги Караславов" - Първомай, представена от главен учител г-жа Томаатанасова и иновативните практики на ОУ "Пенчо Славейков"- Пловдив, представени от г-жа Екатерина Делинова, директор на училището и Даниела Донева, учител по програма Заедно в час. Главен ас. д-р Зоя Микова от АМТИИ - Пловдив, представи на аудиторията сборника "Непознатите", в който са описани традиция, опит и обичаи на различни етноси (арменци, евреи, турци, роми) от различните области на България.
По време на дискусията директори и експерти обмениха опит и идеи за по-качествен образователен процес. Работната среща завърши по програма със запознаване на участниците с историята на ОУ "Гео Милев" - Пловдив и с разглеждане на сградата, която е паметник на културата. Кратка беседа пред гостите за създаването на училището и историята му до наши дни представи г-жа Зъзрова, историк в училище.

На 19.12.2017г. ОУ "Гео Милев" имаше удоволствието да бъде домакин на работна среща на директорите на училища от област Пловдив, "Иновативни решения в интеркултурното образование в съвременното училище", планирана в Годишния план на РУО  - Изображение 1На 19.12.2017г. ОУ "Гео Милев" имаше удоволствието да бъде домакин на работна среща на директорите на училища от област Пловдив, "Иновативни решения в интеркултурното образование в съвременното училище", планирана в Годишния план на РУО  - Изображение 2На 19.12.2017г. ОУ "Гео Милев" имаше удоволствието да бъде домакин на работна среща на директорите на училища от област Пловдив, "Иновативни решения в интеркултурното образование в съвременното училище", планирана в Годишния план на РУО  - Изображение 3На 19.12.2017г. ОУ "Гео Милев" имаше удоволствието да бъде домакин на работна среща на директорите на училища от област Пловдив, "Иновативни решения в интеркултурното образование в съвременното училище", планирана в Годишния план на РУО  - Изображение 4