Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Интерактивен урок за Деня на безопасността на движението по пътищата

С разяснителни лекции, беседи и специално подготвен интерактивен урок по безопаснoст при движението по пътищата, учениците от 7 клас и преподавателите им по БДП в Основно училище "Гео Милев" - Пловдив отбелязаха Денят на безопасността на движението по пътищата.

Така училището за поредна година се включиха в тази полезна инициатива, част от годишната областна план-програма за изпълнение на областната политика по безопаснoст при движението по пътищата за 2022 година.

Преподавателят по Български език и литература Благовеста Стойчева направи интересна презентация пред учениците, като им припомни правилата за движение по пътищата.
Тя и обясни важността и необходимостта от спазването им, а непринудената дискусия после прерастна и в блиц викторина с учениците.

Интерактивен урок за Деня на безопасността на движението по пътищата - Изображение 1