Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Междусрочна ваканция за учениците от I до VI клас

Междусрочна ваканция  за ученицте от 1-ви до 6-ти клас ще бъде на 17.02.2021г. (сряда).

Очакваме всички ученици отново на 18.02.2021г.

Заповед РД-10-272 / 15.02.2021г

Междусрочна ваканция за учениците от I до VI клас - Изображение 1