Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Неучебни дни

На вниманието на ученици и родители!

 

01.05.2018г. Ден на труда и на международната работническа солидарност -  официален празник /на основание чл.154 ал.1 от Кодекса на

труда/ - неучебен ден.  

06.05.2018г. Гергьовден. Ден на храбростта и Българската армия

07.05.2018г. Почивен ден /на основание чл.154 ал.1, ал.2  от Кодекса на труда/ - неучебен ден. 

Неучебни дни - Изображение 1