Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Обучение в електронна среда от разстояние / ОРЕС за ученици от II до V

         Уважаеми Родители и Ученици, ръководството на ОУ "Гео Милев" Ви уведомява, че от 13.11.2020 г. до 26.11.2020г. включително, се преминава в обучение от разстояние в електронна среда / ОРЕС, за ученици от II, III, IV и V клас.

   Публикуваме график за учебното време.