Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Отбелязване на Световен ден на рециклирането

Бъди активен 18 март е обявен за световен ден на рециклирането. Изминалата седмица в ОУ "Гео Милев" Пловдив бе посветена на това да намерим начини за намаляване на отпадъците, да дадем нов живот на употребяваните хартия, пластмаса и опаковки, да формираме навици у децата и учениците ни да събират разделно боклука и да осъзнаят, че планетата Земя е нашият единствен дом и от нас зависи да го опазим чист за нашите потомци. Преминаването в ОРЕС попречи на учениците от прогимназиален етап да развихрят творческото си въображение, но в часа на класа изгледаха няколко кратки видео филма с идеи за рециклиране на употребявани материали. Децата от ПГ "Калинка" изработиха цветя и играчки от кори за яйца и ролки от тоалетна хартия, герданчета от сламки. Учениците от 2 "а" клас изработиха кукли и фигури на животни от найлонови торбички и хартия. Третокласниците използваха кутии от обувки и използвана подаръчна хартия , за да направят куклени къщички и моливници. Четвъртокласниците направиха макет на Слънчевата система от употребявана хартия, вода и лепило, която да им помогне в часовете по човека и природата.

 

Отбелязване на Световен ден на рециклирането - Изображение 1Отбелязване на Световен ден на рециклирането - Изображение 2Отбелязване на Световен ден на рециклирането - Изображение 3Отбелязване на Световен ден на рециклирането - Изображение 4Отбелязване на Световен ден на рециклирането - Изображение 5