Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Отново номинирани на призово място

Добрата иновативна практика- "Мисловни карти" и "Питагорова таблица" - нови иновативни подходи за работа в мултикултурна среда, реализирана от екипа на  г-жа Стоянка Йорданова- учител в начален етап и г-жа Анелия Кирова- директор на ОУ "Гео Милев", получи висока оценка както от компетентното жури, така и от участниците във Втората национална научно-практическа конференция за разпространение на добри практики по изпълнението на целите на Националната стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства- 2015-2020 година, която се провежда от вчера в град Велинград под егидата на Министерството на образованието и науката.

Отново номинирани на призово място - Изображение 1Отново номинирани на призово място - Изображение 2Отново номинирани на призово място - Изображение 3