Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

ОУ "Гео Милев" търси образователен медиатор по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социални работници“, срокът е до 30 юни

Основно училище "Гео Милев" търси образователен медиатор. Кандидатът ще работи по новата Национална програма за развитие на образованието -  „Подкрепа на образователните медиатори и социални работници“.


Изискване към кандидатите е да владеят майчиния език/майчините езици/ на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в училището.


Друго условие за заемане на длъжността е добро познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.


Кандидатите могат от днес - 29 юни 2022 година, от 9 часа да подават своите документи в канцеларията на училището.


Срокът за подаване на документите е 30 юни 2022 година, до 16,30 часа.

ОУ "Гео Милев" търси образователен медиатор по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социални работници“, срокът е до 30 юни - Изображение 1