Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Основно училище "Гео Милев" търси образователен медиатор по проект "Подкрепа за успех"

Основно училище "Гео Милев" търси образователен медиатор, който да работи по продължаващия проект "Подкрепа за успех".
Изискване към кандидатите е да владеят майчиния език/майчините езици/ на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в училището.
Друго условие за заемане на длъжността е добро познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.
Кандатите могат от днес да подават своите документи в канцеларията на училището.
Срокът за подаване на документите е до 16 септември 2021 година.

Основно училище "Гео Милев" търси образователен медиатор по проект "Подкрепа за успех"  - Изображение 1