Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

По проект "Иновации в действие"

    В дните между29.10.2019 г. и 31.10.2019 г. в рамките на проект "Иновации в действие" в ОУ "Гео Милев" бе представена добра практика пред директора и учители на ОУ "Г.С.Раковски" с. Търнак, общ. Бяла Слатина, обл. Враца. Гостите бяха очаровани от работата на иновативния III а клас, съвместно с тяхния класен ръководител - Боян Бодуров. Децата ентусиазирано и мотивирано боравиха с QR -кодове и се обучаваха с  Jumpido и Kahoot. Г-жа Васка Атанасова - ст. експерт начално образование и гостите от с. Търнак, наблюдаваха в следобедните занимания на г-жа Елена Иванова, как учениците следят сами напредъка си и това ги вдъхновява.

    Срещата бе полезна и заради обмена на опит относно ДПЛР.

    Г-жа Милена Колева представи своята добра практика за патриотичното възпитание на учениците в начален етап.

   

По проект "Иновации в действие" - Изображение 1По проект "Иновации в действие" - Изображение 2По проект "Иновации в действие" - Изображение 3По проект "Иновации в действие" - Изображение 4По проект "Иновации в действие" - Изображение 5