Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Преминаваме от днес към оn-line обучение на ротационен принцип

Със заповед на директора на Основно училище „Гео Милев“ Анелия Кирова от днес - 22 октомври 2021 година, се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от 4 до 7-ми клас, в това число и присъствените занимания в клубовете по интереси и по проектните дейности.  
Учебният процес за 4 клас и прогимназията преминава изцяло дистанционно, в електронна среда, по нов утвърден график за провеждането на часовете.
Оn-line часовете ще бъдат с времетарене от 30 минути.

Учениците от 1,2 и 3 клас на Основно училище „Гео Милев“ продължават своето присъствено обучение, но на ротационен принцип те също ще преминат на дистанционно обучение в електронна среда на 28 октомври, когато учениците от 4 клас и от прогимназията, трябва да се завърнат отново в класните стаи.

Решението на училищното ръководство е взето на основание заповедта на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки срещу COVID-19 на територията на България.

Преустановява се достъпът на външни лица в сградата на училището, като не се допуска и организирането на събирания на ученици.

До второ нареждане се преустановяват всички присъствени масови събития и като работни срещи, обучения, консултации, съвещания, културни и спортни прояви на територията на училището. Спират се и присъствените събрания и заседания на всички колективни органи. Решенията ще се вземат също в online среда.

Ето и графикът за провеждането на часовете в Основно училище „Гео Милев“ в оn-line среда.

Преминаваме от днес към оn-line обучение на ротационен принцип - Изображение 1