Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Преподавателите от ОУ "Гео Милев" бистриха ефективното образование на обучение във Варвара

 

Всички педагогически специалисти от Основно училище "Гео Милев" - Пловдив проведоха изнесено външно обучение,  в което обсъдиха в детайли ефективи образователни методи на работа.
Основната тема на работния форум бе "Ефективното образование: Дизайн на учене, ориентирано към практически резултати”, а негов водещ лектор - уважаваният дългогодишен преподавател в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" доц. Стоян Зайков.Работният семинар се проведе в комплекс „Варвара“, близо до Пазарджик, и предизвика голям интерес и дискусии по различни казуси и ключови компетенции.
Обучението във Варвара бе част от програмата на Основно училище "Гео Милев" - Пловдив за квалификационната дейност на учителите в начален и прогимназиален етап  за учебната 2021 /2022 година.

Проведената квалификационна дейност е съобразена със заложените теми в Плана за квалификационна дейност на училището,  приет с решение на Педагогическия съвет, с протокол №13/ 25.08.2021 година  и утвърден със заповед на директора РД–10 - 629/ 09.09.2021 година.

Преподавателите от ОУ "Гео Милев" бистриха ефективното образование на обучение във Варвара - Изображение 1