Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Преподавателите от ОУ "Гео Милев" оказваха първа помощ на обучение в Павел баня

На оказване на първа и спешна помощ се обучиха всички педагогически специалисти от Основно училище "Гео Милев" - Пловдив. Това стана проведеното изнесено външно обучение - практикум, в което обсъдиха в детайли най-важните и ефективи медицински методи в долекарскато помощ.

 


Преподавателите се научиха как правилно да превързват рани, как и при какви случаи да правят изкуствено дишане и да използват марли и бинтове.
Основната тема на работния форум бе "Оказване на първа долекарска помощ на ученици”, а негов водещ лектор - уважаваният д-р Дечев.

 


Работният семинар се проведе в комплекс „Антик“ в курортното градче Павел баня и предизвика голям интерес и дискусии по различни казуси и ключови компетенции.
Обучението в Павел баня бе част от програмата на Основно училище "Гео Милев" - Пловдив за квалификационната дейност на учителите в начален и прогимназиален етап.

Проведената квалификационна дейност е съобразена със заложените теми в Плана за квалификационна дейност на училището, приет с решение на Педагогическия съвет и утвърден със заповед на директора.

 

Преподавателите от ОУ "Гео Милев" оказваха първа помощ на обучение в Павел баня - Изображение 1