Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Преподавателите от ОУ "Гео Милев" отиват на изнесено обучение във Варвара

Изнесено външно обучение ще проведат всички педагогически специалисти от Основно училище "Гео Милев" - Пловдив. Обучителният практикум ще бъде на много полезни за професията теми: Емоционална интелигенстност. Стрес и техники за преодоляване на професионалния стрес и на всички участници в него ще бъде присъден по един квалификационен кредит.

Работният семинар ще се проведе във Варвара, а за негови лектори са подбрани експерти от обучителната организация Информа ООД. 

Обучението е планирано от ръковоството  на Основно училище "Гео Милев" - Пловдив и е част от програмата на училището за квалификационната дейност на учителите в начален и прогимназиален етап.

Преподавателите от ОУ "Гео Милев" отиват на изнесено обучение във Варвара - Изображение 1