Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

28 октомври -неучебен, но ПРИСЪСТВЕН ден в ОУ "Гео Милев"

    Съгласно Заповед на Директора № РД- 10-82/21.10.2019 г., денят 28 октомври 2019 г. е обявен за неучебен, но присъствен за всички ученици и учители в ОУ "Гео Милев" гр. Пловдив.

     Начало на учебните занятия - 10. 00 часа.