Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Проект "Нов шанс за успех"

 

                                                                                  

BG05М2ОP001-3.004-0001 „Нов шанс за успех“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

 

На 21.06.2018 г. в ОУ "Гео Милев" се проведоха фииналните тестове по проект "Нов шанс за успех" - ограмотяване на възрастни.

Проект "Нов шанс за успех" - Изображение 1Проект "Нов шанс за успех" - Изображение 2Проект "Нов шанс за успех" - Изображение 3Проект "Нов шанс за успех" - Изображение 4