Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

РАБОТНА СРЕЩА С ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

В 10 часа запона работна среща с директорите на училища от област Пловдив на тема:

" ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ В ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО УЧИЛИЩЕ“. Домакин  и организатор на срещата е ОУ "Гео Милев" - Пловдив. 

Работната среща е заложена в Годишния план за дейността на Регионално управление на образованието - Пловдив за 2017/2018 учебна година. На нея ще се представят образователни практики и педагогически опит в съответсвие с изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. 

 
РАБОТНА СРЕЩА С ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ПЛОВДИВ - Изображение 1РАБОТНА СРЕЩА С ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ПЛОВДИВ - Изображение 2РАБОТНА СРЕЩА С ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ПЛОВДИВ - Изображение 3РАБОТНА СРЕЩА С ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ПЛОВДИВ - Изображение 4