Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Резултати на изпитите от първа сесия СФО

предмет Живко Михайлов Чакъров Ахмед Сабри Ахмед Джамисет Алайдинов Алиев Сибелджан Ангелова Илиева Мария Сашова Илиева Олга Рашкова Георгиева Зарко Данаилов Иванов Минко Маринов Ангелов Галя Миткова Карабатакова Лальо Венетов Пиринов
Математика ЗП 3 3 2 3 - - - 3 - -
Математика-ЗИП 2 3 2 2 - - - 3 - -
Информационни технологии 4 4 4 4       4   4
Изобразително изкуство 4 5   5       3    
Технологии 5 5 2 5       4    
Френски език 3 4   3       3    
История и цивилизация 3 4           3   4
БЕЛ-ЗП 3 3   3       3   2
БЕЛ-ЗИП 3 3   3   3   3    
Физика и астрономия 3 3           3    
География и икономика 2 3           2    
Музика 3 3           3    
Химия и опазване на околната среда 3 3       3   3    
Биология и здравно образование 4 4           3 3  
Физическо възпитание и спорт 5 5           5