Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Състезание "Народните будители и Аз"

  На 12.03.2018 г. от 16.00 часа в лекционната зала на Народна библиотека „Иван Вазов” гр. ПЛОВДИВ се състоя официално награждаване на участниците във втория етап на индивидуалното състезание  на "Народните будители и Аз", по темата "145 години от обесването  на Васил Левски и  140  години от Освобождението на България"  от доц. Кирчо Атанасов, ръководител на проекта "Народните будители и Аз", Савина Петкова – Председател на Общински съвет – Пловдив. Организатори нан проекта са Ротари клуб Пловдив Пълдин, Ротари клуб Пловдив, Ротари клуб Пловдив Филипопол , Зонта клуб Пловдив.

ОУ „Гео Милев“ - Пловдив беше представено в раздела за изобразително изкуство с рисунка на Христо Ботев в цял ръст от Абдул Сибай, портрет на Христо Ботев от Желязко Недялков, графичен портрет на Христо Ботев и Васил Левски /един до друг/ - на Дженгис Маринов  (ученици от VІІ б клас, с класен ръководител Илияна Зъзрова) с ръководител учителя по изобразително изкуство Ариса Попечкина.

Училището беше наградено с красив юбилеен календар с лика на Христо Ботев и други възрожденци.

Състезание  "Народните будители и Аз" - Изображение 1Състезание  "Народните будители и Аз" - Изображение 2Състезание  "Народните будители и Аз" - Изображение 3Състезание  "Народните будители и Аз" - Изображение 4