Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Създадохме театрален състав по Национална програма "Заедно в изкуствата и спорта"

Театрален състав с ученици от 2, 3 и 4-ти клас бе създаден в основно училище „Гео Милев“ в Пловдив. Трупата се ръководи от дипломиралия се наскоро със специалност "Актьорско майсторство" училищен образователен медиатор Сердар Чалашкан и преподателятв начален етап - Десислава Иванова, която пък е завършила Национална гимназия за сценични и екранни изкуства, а след това и Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив, със специалност „Сценография“.

Амбициозните Сердар Чалашкан и Десислава Иванова вече работят усилено в новата театрална работилница, а децата бързо навлизат в новото за тях начинание и все повече се влюбват в театралното изкуство.  След първите си плахи стъпки в репетиционната зала, те стават все по-уверени и с нетърпение вече очакват първите си представителни театрални изяви на сцената

 
Проектът за театралния състав на училището се реализира благоданетие с подкрепата на Национална програма "Заедно в изкуствата и спорта", приета с Решение №302/13.05.2022 година на Министерски съвет.

Както и известно целта на Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ е да подпомогне формирането в учениците на умения за екипна работа чрез участието им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.
Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект.

Създадохме театрален състав по Национална програма "Заедно в изкуствата и спорта" - Изображение 1