Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Седмокласниците участваха в интерактивен урок за Деня на безопасността на движението по пътищата

С разяснителна лекция, беседи и специално подготвен интерактивен урок по безопаснoст при движението по пътищата, учениците от 7 клас и преподавателите им по БДП в основно училище "Гео Милев" - Пловдив отбелязаха Денят на безопасността на движението по пътищата. 

Така училището за поредна година се включи в тази полезна инициатива, част от годишната областна план-програма за изпълнение на областната политика по безопаснoст при движението по пътищата за 2023 година.Събитието, което всяка година се отбелязва на 29 юни, съвпадна и със завършването на учебната година. Въпреки това, седмокласниците показаха активност по време на дискусиите.

Преподавателят по Български език и литература Блага Стойчева направи интересна презентация пред учениците, като им припомни правилата за движение по пътищата.
В нестандартния урок активно се включи и преподавателят в начален етап - Милена Колева.

Двете обясниха важността и необходимостта от спазването им, а непринудената дискусия после прерастна и в блиц викторина с учениците.

 

Седмокласниците участваха в интерактивен урок за Деня на безопасността на движението по пътищата - Изображение 1