Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Търсим образователен медиатор по проект "Подкрепа за успех" от 18.03.2020 г.

Срок за подаване на документи: 23.03.2020 г. Изискване към длъжността: Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище. Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи. Документите се подават и приемат електронно на е-майл адреса на училището ou.geomilev@ougeomilev.eu. Интервюто ще проведе отново онлайн.

Търсим образователен медиатор по проект "Подкрепа за успех" от 18.03.2020 г. - Изображение 1