Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Търсим образователен медиатор по проект "Подкрепа за успех" срок за подаване на документи

Срок за подаване на документи: 30.09.2020 г. Изискване към длъжността: Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище. Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.