Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Търсим образователен медиатор по проект "Подкрепа за успех"

Срок за подаване на документи: 27.09.2019 г. Изискване към длъжността: Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище. Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.

Търсим образователен медиатор по проект "Подкрепа за успех"  - Изображение 1