Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Ваканция, ура!


Днес,с тържество във физкултурния салон, учениците от начален етап на ОУ"ГеоМилев" Пловдив изпратиха учебната 2017-2018 година. Най-добрите получиха награди и свидетелствата си лично от директора на училището - г-жа Кирова. Ваканция здравей!!!

На 1 юни децата от подготвителна група "Калинка" с учител г-жа Тодорова имаха двоен празник. Те отбелязаха Деня на детето и успешното завършване на подготвителната група. С песни, танци и забавни игри те показаха на гостите - г-жа Кирова - директор на ОУ"Гео Милев" и на своите родители, че вече са готови да пристъпят училищния праг. На добър час деца!

Ваканция, ура! - Изображение 1Ваканция, ура! - Изображение 2Ваканция, ура! - Изображение 3Ваканция, ура! - Изображение 4Ваканция, ура! - Изображение 5