Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Важно съобщение до всички родители и ученици.

На основание чл.259 ал.1 и чл. 258 ал.1, чл. 105, ал 5 от ЗПУО и във връзка с усложняващата се еоидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID - 19 на територията на Р. България и заповед РД- о1-154/26.03.2020г., бихме искали да Ви уведомим, че се удължава срока на преустановените учебни занятия до 12.04.2020 г.

Продължават да се провеждат дистанционни учебни занимания във всички класове.