Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

Важно: Всички класове от утре преминават на дистанционно обучение

Всички класове от Основно училище „Гео Милев“ утре преминават изцяло дистанционно обучение, в електронна среда от утре - 28 октомври 2021 година. Присъствените учебни занятия за учениците от 1 до 7-ми клас, в това число и присъствените занимания в клубовете по интереси и по проектните дейности се преустановяват със заповед на директора на училището Анелия Кирова.
Решението на училищното ръководство е взето на основание заповеди на Министъра на образованието и науката и на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки срещу COVID и съобразено с актуалната информация от РЗИ – Пловдив за 14-дневната заболеваемост в общините на територията на Пловдивска област.
Учебният процес ще се провежда по нов утвърден график за на часовете.
Оn-line часовете ще бъдат с времетарене от 30 минути.

Дистанционно обучение в електронна среда ще продължи до намаляване на 14-дневната заболяемост или отмяна на въведените със Заповедта на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

Преустановява се достъпът на външни лица в сградата на училището, като не се допуска и организирането на всички присъствени масови събития, работни срещи, обучения, консултации, съвещания, културни и спортни прояви на територията на училището.
Спират се и присъствените събрания и заседания на всички колективни органи.
Решенията ще се вземат също в online среда.

Важно: Всички класове от утре преминават на дистанционно обучение - Изображение 1