Facebook
Основно училище "Гео Милев" - Пловдив
Основно меню

ВАЖНО! За кандатите за ЦОУД V- VII клас

Събеседването с одобрените кандидати, ще се проведе на 27.08.2021г. от 10:00.